Az iskola mindennapjai

A tanítás minden szombaton 9.00-kor kezdődik a Saatlenben, a Magyar Misszió épületében viszont 9.15-től várjuk a gyermekeket.

Az első és második osztályosok játékosan írni-olvasni tanulnak.

A harmadikosok-negyedikesek elmélyülhetnek az írás és olvasás tudományában; alapvető magyar nyelvtani fogalmakkal és a helyesírással ismerkednek.

Az ötödik, hatodik és felsőbb osztályosok a magyar történelemmel és földrajzzal, valamint irodalommal és nyelvtannal foglalkoznak.

 

10.15-től 10.45-ig szünetet tartunk.

A tanítás 11.30-ig, ill. 11.45-ig tart.