Az iskola mindennapjai

A tanítás minden szombaton 9.00-kor kezdődik.

A másodikosok megismerkednek a magyar ábécével, játékosan írni-olvasni tanulnak.

A harmadikosok-negyedikesek elmélyülhetnek az írás és olvasás tudományában; alapvető magyar nyelvtani fogalmakkal és a helyesírással ismerkednek.

Az ötödik és hatodik osztályosok a magyar történelemmel és földrajzzal, valamint irodalommal és nyelvtannal foglalkoznak.

10.15-től 10.45-ig szünetet tartunk.

A tanítás 11.30-ig tart.